Streven naar maximale autonomie (regie)
Vroeger en nu zijn allebei belangrijk
NAH heeft gevolgen op alle levensterreinen (12 leefgebieden)
Het model is te gebruiken in elke levensfase
Ruimte voor ieders perspectief en beleving: de vraag achter de vraag
Uitgaan van wat er wél is (motivatie)
Integraal te gebruiken door cliënten, naasten en professionals
 Geeft vraaggericht werken in de praktijk vorm: stimuleert het gesprek
 Te gebruiken in combinatie met andere methodieken