Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijvend aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen?

Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hooi is een model voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel ambulant als op woonlocaties. Hooi op je vork is in 1999 ontstaan en is samen met mensen met NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsector, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de werkwijze, zo blijkt ook uit onderzoek.

Hooi op je vork wordt gebruikt in tientallen instellingen in gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en thuis. In de landkaart hiernaast staan de organisaties weergegeven die met Hooi werken.

 

Boek en DVD

In het boek ‘Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork’ zijn de ervaringen van zes jaar werken met Hooi verwerkt tot waardevolle tips en adviezen.
Download hier de Inhoudsopgave

Bij het boek is los verkrijgbaar een dvd met portretten van vier mensen met hersenletsel die begeleid worden met Hooi op je vork. Twee van hen zijn zeven jaar later opnieuw gefilmd. Ook deze portretten staan op de dvd.

Onderzoek

In 2003 publiceerde de VU Amsterdam de uitkomsten van een onderzoek naar het effect van Hooi op je vork. Dit onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.
Download hier het Onderzoeksrapport