Scholing

Scholing

Scholing door Axon leertrajecten

Axon leertrajecten verzorgt scholingen over Hooi op je vork. De docenten hebben ruime ervaringen met de toepassing van Hooi op je vork in de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze krijgen bovendien supervisie van Patty van Belle. Axon leertrajecten biedt de volgende scholingen aan:

  • Training: werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork;
    • basiscursus voor wonen
    • basiscursus voor dagbesteding
    • basiscursus voor ambulant begeleiden
  • Workshop: kennismaken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork
  • Toepassing Hooi op je vork in de eigen organisatie

Workshop kennismaken werken met Hooi op je vork

Voor organisaties die hun medewerker kennis willen laten opdoen over de methode Hooi op je vork en willen ervaren hoe de methode in de praktijk werkt. Dit is een sessie van ongeveer twee uur, waarin zowel informatie wordt gegeven over de inhoud en werking van Hooi op je vork als dat er geoefend wordt met enkele opdrachten. Door deze oefening ontstaat de beleving wat de methode Hooi op je vork in de praktijk inhoudt en welke waarde dit heeft in de zorg en ondersteuning aan mensen met NAH en hun naasten.

In het tweede deel van de workshop vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal en wat Hooi op je vork voor hun heeft betekend en gaan de deelnemers met hun in gesprek

Over de ervaringsdeskundigen:
Cees Hage en Rini Blankers leerde elkaar als collega’s kennen in 2001, Beide werkten ze in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst als verpleegkundigen, en later als managers. In 2002 besloten ze samen een bedrijf op te richten. In de eerste periode werkte ze in alle velden van de zorg, en als casemanagers bij het CCE, daarna hoofdzakelijk als casemanagers bij het CCE.
Zij zijn bij allerlei projecten in Estland betrokken, kochten samen daar een huis en verbleven 3 maanden per jaar in Estland tot het noodlot in augustus 2015 toesloeg. Terwijl Rini nog een paar weken in Estland zou blijven vertrok Cees na Nederland, en 1 dag na aankomst kreeg Cees een ernstig herseninfarct en werd 1,5 dag later gevonden. De prognoses waren niet goed. Halfzijdig verlamd en ernstige afasie met een somber toekomstbeeld.
Cees en Rini kennen Patty al vele jaren en waren ook al jaren betrokken bij Hooi. Samen met Hooi in hun achterhoofd gingen zij de strijd aan tegen de bureaucratie, de gebaande paden de mening van vele mensen en bereikte doelen die voor vele onmogelijk werden gehouden. Cees heeft zijn leven weer kunnen oppakken mede dankzij de visie van en methode Hooi op je vork. methodiek (zie ook www.blankers-hage.eu)


Wil je meer weten over deze workshop? Mail dan naar info@hooiopjevork.nl

Informatieve bijeenkomst over Hooi op je vork

Voor mantelzorgers, personen met NAH, professionals, organisaties, gemeenten en indicatiestellers die meer willen weten over de methodiek Hooi op je vork. Een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur, waarin door Patty van Belle informatie over Hooi gegeven wordt en op vragen ingegaan kan worden.

Leernetwerk Hooi op je vork

Het leernetwerk voor professionals, gedragskundigen en leidinggevenden, die voor Hooi de sleutelfiguren zijn in de toepassing van Hooi op je vork, wordt vanaf 2021 drie keer per jaar georganiseerd via online-sessies.

Doel van deze intervisiegroepen is om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, samen verder te ontwikkelen, nieuwe toepassingen met Hooi op je vork te delen, verbeteringen aan te brengen en de toepassing van Hooi op je vork in je organisatie te borgen en verder te ontwikkelen.

Wil je meer weten of je aanmelden, mail dan naar info@hooiopjevork.nl

Hooi-inspiratiedag 23 september 2022

Alle documentatie van de inspiratiedag:
Marjo Dorrestijn - Download Prikkelverwerking op eigen-wijze
Leonie Derksen - Download Rouw en Verlies
Jos Berendse - Download KindNAH-netwerk
Tips vanuit themagroep - Download Ouderwordende mens met NAH
Tips vanuit themagroep - Download Het Driegesprek
Rapp Akash - Download Onmacht

Wil je meer weten of je aanmelden, mail dan naar info@hooiopjevork.nl

Workshop Hooi op je vork

Organisaties die met Hooi op je vork willen werken, kunnen vragen om ondersteuning bij het implementeren van de methodiek Hooi op je vork in de organisatie. Dit gebeurt in samenwerking met interne medewerkers die als trekkers van de implementatie en die zich als coaches Hooi op je vork voor de medewerkers inzetten. Het implementatietraject wordt naar behoefte en op maat gemaakt. Ook consultatievragen zijn mogelijk.

Voor meer informatie, neem contact op met Patty van Belle.