Kinderen


Kinderen

Elk jaar worden 12.000 kinderen en jongeren ( < 20 jaar) getroffen door hersenletsel, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk of een val. Uit een onderzoek blijkt dat 10 tot 15 procent hieraan ernstig hersenletsel overhoudt. Dit zijn minstens 1.200 kinderen. Het lijkt erop dat zij en hun ouders maar zeer beperkt ondersteund worden. De laatste jaren krijgt hun problematiek in toenemende mate aandacht.

In het boek EIGEN WEG is een ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel opgenomen. Deze routekaart Eigen Weg is ook afzonderlijk te bestellen.

Een handig hulpmiddel voor begeleiders om overzicht te houden in begeleidingssituaties. Ook ouders waren er enthousiast over. Enkele reacties tijdens een workshop:

  • Een overzichtelijk schema dat houvast geeft en de puntjes op de i zet.
  • Ook bruikbaar samen met ouders, om zaken te ordenen. Het zou in meer talen beschikbaar moeten zijn.
  • Het houd je bij de les. Uitgangspunt is de wens van het kind en in dat kader ga je informatie verzamelen. Dat voorkomt dat je gaat meekijken op gebieden waar je niks mee te maken hebt.
Deze methode is ontwikkeld door Patty van Belle en Judith Zadoks. Eigen weg ondersteunt gezinnen bij de opvoeding van een kind met NAH. Deze versie is bedoeld voor professionals.

Inmiddels wordt Eigen weg door verschillende organisaties gebruikt, waaronder Noorderbrug en Zozijn. Ervaringen met de methode zijn van harte welkom via info@hooiopjevork.nl

Voor scholing zie Axon leertrajecten

Eigen weg

Bestellen

Routekaart Eigen weg

Bestellen

Formulieren Eigen weg

Download