Volwassenen

Volwassenen

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft niet alleen betrokkenen zelf, maar ook de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen. Hooi op je vork helpt de persoon met NAH en de naasten weer naar een nieuw toekomstperspectief, vanuit zoveel mogelijk eigen regie van de persoon en vanuit de dialoog tussen de persoon, diens naasten en professionals.

Boek, video en routekaart

In het boek 'Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork' zijn de ervaringen van de eerste zes jaar werken met Hooi verwerkt tot waardevolle tips en adviezen. Deel 1 geeft een handleiding om de gevolgen van het hersenletsel te begrijpen in relatie tot het leven van de persoon vroeger en nu, en om het leven vorm te geven volgens de wensen van de persoon zelf. Hierbij wordt gekeken naar de vraag achter de vraag omdat dit vaak een zoekproces is. Daarnaast wordt zoveel mogelijk uitgegaan van mogelijkheden en van eigen motivatie en maakt de methodiek het mogelijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deel 2 bespreekt dilemma's in de omgang en geeft tips voor een effectieve communicatie met iemand met niet-aangeboren hersenletsel. Deel 3 geeft praktische adviezen over de toepassing en implementatie van het model.
Download hier de inhoudsopgave.
Download hier de cliëntmap van Hooi op je vork als worddocument.

Daarnaast is een video verkrijgbaar met portretten van vier mensen met hersenletsel die begeleid worden met Hooi op je vork. Twee van hen zijn zeven jaar later opnieuw gefilmd. Ook deze portretten staan op de video.

Tevens is de routekaart Hooi op je vork beschikbaar. Dit is een handig hulpmiddel voor begeleiders om overzicht te houden in begeleidingssituaties.

Verkorte Hooi–versie

Vanuit de intervisiegroepen en evaluaties van de scholingen kwam de vraag naar een verkorte versie van Hooi op je vork om te gebruiken voor gemeenten, dagbesteding en ambulante begeleiding. Er is in 2014 gestart met een proefversie en in oktober 2015 is deze geëvalueerd en vervolgens bijgesteld tot een definitieve versie. Het is gebleken dat het belangrijk is dat gebruikers van de verkorte versie scholing hebben gehad in Hooi op je vork en een beeld hebben van de essenties van de methodiek. Hooi op je vork in het kort is nu beschikbaar en te bestellen.

Demenzien

Hooi op je vork is door ontwikkeld voor mensen met dementie op vraag van mensen met dementie, naasten en professionals. Demenzien is een praktisch hulpmiddel voor het optimaliseren van kwaliteit van leven, het vergroten van de waardigheid van mensen met dementie en het versterken van de relaties tussen de persoon met dementie, naasten en professionals. Deze methode wordt beschreven in het boekje Demenzien, dat in november 2020 is verschenen. Op dit moment vindt er door Windesheim Hogeschool en Universiteit Nijmegen een onderzoek plaats naar de impact en werking van deze methode voor mensen met dementie. Hieraan is een groot consortium verbonden waaronder ook ervaringsdeskundigen. Zie voor meer informatie www.demenzien.nl