Wat is Hooi?


Wat is Hooi op je vork?

Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijvend aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kunnen we het gedrag van de persoon begrijpen, ook als dit problemen geeft? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen?

Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hooi is een model voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel ambulant, in dagbesteding als op woonlocaties. Hooi op je vork is in 1999 ontstaan en is samen met mensen met NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. Dit wordt vormgegeven door de dialoog tussen de persoon met NAH, de naaste en de professional om tot oplossingen en gerichte acties te komen. Hierin staan de behoeften en wensen van de mens met NAH centraal staan, maar wordt ook de inbreng van de naaste en professional in kaart gebracht en in de dialoog meegenomen. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsector, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de werkwijze, zo blijkt ook uit onderzoek.

Hooi op je vork wordt gebruikt in tientallen instellingen in gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en thuis. In de landkaart hiernaast staan de organisaties weergegeven die met Hooi werken.

NB: Staat jouw organisatie er niet bij? Laat het dan weten via info@hooiopjevork.nl
Dan zetten wij dit erbij. Zo kan je met elkaar contact leggen.

Boek en Video

In het boek 'Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel. Greep op je leven met Hooi op je vork' zijn de ervaringen van zes jaar werken met Hooi verwerkt tot waardevolle tips en adviezen.
Download hier de inhoudsopgave.

Bij het boek is los verkrijgbaar een illustratie Hooi op je vork in vier korte filmportretten met hersenletsel die begeleid worden met Hooi op je vork. Twee van hen zijn zeven jaar later opnieuw gefilmd. Ook deze portretten zijn te zien in de video. Bestel de video

Onderzoek

In 2003 publiceerde de VU Amsterdam de uitkomsten van een onderzoek naar het effect van Hooi op je vork. Dit onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.
Download hier het onderzoeksrapport.


Streven naar maximale autonomie (regie)

Vroeger en nu zijn allebei belangrijk

NAH heeft gevolgen op alle levensterreinen (12 leefgebieden)

Het model is te gebruiken in elke levensfase

Ruimte voor ieders perspectief en beleving: de vraag achter de vraag

Uitgaan van wat er wél is (motivatie)

Integraal te gebruiken door cliënten, naasten en professionals

Geeft vraaggericht werken in de praktijk vorm: stimuleert het gesprek tussen client naasten en professional

Te gebruiken in combinatie met andere methodieken


Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel

Bestellen

Routekaart Hooi op je vork

Bestellen

Video Hooi op je vork

Bestellen