Tools


Vergelijking met de domeinen van Kwaliteit van Bestaan (Verdugo en Schalock) en Hooi op je vork

Prof. Robert Schalock en Patty van Belle hebben samen de domeinen van kwaliteit van bestaan vergeleken met de methode en leefgebieden van Hooi op je vork. De overeenkomsten en verschillen zijn in bijgaand document beschreven. Klik hier voor meer informatie.
Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nlVergelijking met andere methoden; een presentatie door Kristof Weytens

Voordat er een keuze is gemaakt voor Hooi op je vork, heeft Kristof Weytens een vergelijking gemaakt van verschillende methoden. Daarin was zijn conclusie dat Hooi op je vork als kapstok is te gebruiken waar andere methoden aan kunnen worden gehangen. En dus is het niet nodig om te wisselen in het gebruik van methoden.

Klik hier voor de powerpoint presenatie.

Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nlVergelijking Hooi op je vork en de Voorbijganger

Arno Prinse en Patty van Belle hebben samen de twee methoden met elkaar vergeleken en er een samenhang in aangebracht. De aanleiding hiertoe was de vraag die vanuit organisaties kwam of het twee vergelijkbare of twee verschillende methoden voor mensen met NAH zijn. Conclusie is dat Hooi op je vork het brede spectrum van het leven bestrijkt. Indien er specifieke vragen zijn op het gebied van zelfinzicht van de persoon met NAH dan is de Voorbijganger een goede verdieping op dit onderdeel.

Klik hier voor de vergelijking en toepassing van de twee methoden.
Voor meer informatie over de Voorbijganger zie www.arnoprinsen.nl

Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nlToepassing SEO bij Hooi op je vork

Het is gebleken dat SEO een mooie verdieping geeft op het onderdeel ontwikkelingsleeftijd van Hooi op je vork. Door te weten op welk sociaal-emotioneel niveau iemand functioneert, geeft dat meer inzicht in het gedrag en in de wijze van ondersteuning van de persoon. Zie voor meer informatie:

Het boekje SEO download
De poster SEO download

Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nlDe methodiekkalender

Odion, locatie Noorderhoofdstraat te Krommenie, is een van de eerste gebruikers van Hooi op je vork voor mensen met NAH. Zij hebben meer dan 20 jaar ervaring in het gebruik en lopen voor op als het gaat om nieuwe ideeën, inzichten en thema’s die door en met Hooi op je vork naar voren komen.

Zij vinden de borging en steeds opnieuw verlevendigen van de methodiek Hooi op je vork een van de belangrijkste dingen om de kwaliteit van het gebruik van Hooi op je vork en daardoor de ondersteuning aan de bewoners en deelnemers te verbeteren.

Jaarlijks ontwerpen zij een methodiekkalender zodat het werken met Hooi op je Vork onder de aandacht blijft.

In de methodiekkalender worden één of meerdere thema’s uit Hooi op je vork uitgelicht. Het team bekijkt nog eens extra goed of zij alle informatie hebben, of er nieuwe informatie is en hoe zij dit thema in de ondersteuning van de cliënt vormgeven. Je kan zelf steeds een ander thema benoemen en het team denkt mee welk thema van belang is.

Hierbij een voorbeeld van een Methodiekkalender (klik voor een voorbeeld)

Voor meer informatie zie https://www.odion.nl/locaties/noorderhoofdstraat/
Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nlLeernetwerk-opbrengsten

Alle informatie m.b.t. het leernetwerk:

Data onlinesessies Leernetwerk Hooi op je vork:

 • Dinsdag 28 maart 2023 van 14.30 – 16.30u

  Thema 1: Implementatie en onderhoud Hooi op je vork : met inbreng van Rianne en Lisanne
  Thema 2: familie en sociale relaties: netwerkversterking: met inbreng van Shanon en Michelle

 • Woensdag 31 mei 2023 - 9.30 - 11.30u

  Thema 1: Mensen met NAH en inclusie; met inbreng van Patty
  Thema 2: Introductie van Hooi op je vork bij cliënt en familie

 • Dinsdag 31 oktober 2023 - 14.30 – 16.30u

  Thema 1: nader te bepalen: Fillmpje van Hooi – met inbreng van Jos
  Thema 2: Routekaart of ander thema ?Nog nader te bepalen.

Je kan je aanmelden voor de bijeenkomsten door een mail te sturen naar info@hooiopjevork.nl
Mocht je zelf ook graag een thema in willen brengen of vragen willen stellen, laat dit dan weten via info@hooiopjevork.nl

We kijken weer uit naar een mooie inspiratievolle ontmoeting en uitwisseling!

Het verslag van de Leernetwerk bijeenkomst 31 mei 2023 Download
Het verslag van de Leernetwerk bijeenkomst 28 maart 2023 Download
Uitnodiging Inspiratiedag 23 september 2022 Download
Het verslag van de Leernetwerk bijeenkomst 3 november 2021 Download
Het verslag van de Leernetwerk bijeenkomst 30 juni 2021 Download

Wil je meer weten, mail dan naar info@hooiopjevork.nl